BOX_DORN.jpgBOX_SOLARIUM.jpgBOX_AKTUALITY.jpgBOX_KONTAKT.jpgBOX_FACEBOOK_2.jpg

 

 

Masáže

HAVAJSKÁ - LOMI LOMI NUI

 

Historie: Původně byla masáž Lomi Lomi Nui praktikována ve starodávných havajských chrámech (Heiau) speciálně vycvičenými mistry - Kahuny a byla označována rituálem přechodu a rituálem očištění. Aby bylo tělo zbaveno co největšího napětí, byl masírovaný opečováván několika Kahuny i několik dnů bez přestávky. Často byli v chrámech masírovaní lidé vysokého společenského postavení, velké zodpovědnosti a důležitých funkcí nebo lidé, kteří stáli před důležitým rozhodnutím. Pomocí této masáže se jejich tělo patřičně energetizovalo, projasnila se mysl a vnitřní zrak a svůj úkol tak mohli co nejlépe naplnit.


Masáž Lomi Lomi Nui je úzce provázaná s přírodou a jejími elementy. Velká pozornost je věnována živlu vody, země, větru, ohně, dále stromům, rostlinám, minerálům, živočišné říši a člověku. Práce s těmito elementy bude také součástí výcviku, zejména při výuce masáže živlů Kahi Loa. 

Masáž Lomi Lomi Nui pracuje v několika úrovních - uvolňuje tělesné napětí ve svalech, napomáhá uvolnění hlubokých blokád v našem nitru, harmonizuje psychické procesy a probouzí naše smysly a vnímání. Cílem je propojení člověka s moudrostí svého těla a hluboké uvědomění si tohoto propojení. Často se stává, že po masáži člověk nachází větší sebedůvěru, akceptuje sebe samého, mizí pocity viny. Vyjasňují se nejasné záležitosti, žádostivost je nahrazena srdečností a vřelostí. Uvolňují se staré myšlenkové vzorce a návyky. Je to skutečná transformace bytí, cesta k sobě samému.

Proces: Během masáže se učíme směřovat svou pozornost na tělo masírovaného prostřednictvím doteku. Kam směřuje pozornost, tam proudí energie a tam také nastává léčení. Uzdravující energie prochází jak skrze masírovaného, tak skrze maséra, stejně jako i duchovní energie veškerenstva zvaná Mana Loa. Podle Havajanů je bolest známkou energetických blokád, nemoc pak jejich následovníkem. Aby se energetické blokády odstranily, masírujeme tak dlouho, dokud je tělo masírovaného měkké a pružné jako tělo novorozence. 

Masáž Lomi Lomi Nui uvádí tělo masírovaného do vnitřní harmonie; probouzí samouzdravující procesy v těle, ale pracuje také s vlastními omezeními a fyzickými i duchovními hranicemi. Cílem je uvědomit si vlastní sílu a schopnost tyto hranice posouvat nebo rozpouštět. Často si lidé přejí něco ve svém životě změnit. Protože tato masáž znovu obnovuje lehkost bytí a radost ze života, která je nám daná od narození, existuje určitá pravděpodobnost, že změna v životě skutečně nastane.

Základními pojmy pro havajskou masáž Lomi Lomi Nui je láska, bdělost a přítomný okamžik. Masírovaný píše scénář, masírující podle něj postupuje - s plným vědomím a láskou. Dalšími nezbytnými pomocníky při masáži je tanec Hula, dech, strečinková cvičení a principy Huny.