BOX_DORN.jpgBOX_SOLARIUM.jpgBOX_AKTUALITY.jpgBOX_KONTAKT.jpgBOX_FACEBOOK_2.jpg

 

 

Rehabilitace

Kineziotejping

 

Svalová technika.

Svalová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy. 


Ligamentózní technika.

Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů. 


Fasciová technika.

Tato technika normalizuje svalové napětí. 


Lymfatická technika.

Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání. 


Korekce jizev.

Strečováním okrajů nebo místa, jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní. 


Technika mechanické korekce.

Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí. 


Jednoduchá aplikace bez nebezpečí neodborného provedení, rychlost a okamžitá účinnost Vám dá do rukou nepostradatelný prostředek ke zlepšení a zdokonalení účinnosti všech terapií.