BOX_DORN.jpgBOX_SOLARIUM.jpgBOX_AKTUALITY.jpgBOX_KONTAKT.jpgBOX_FACEBOOK_2.jpg

 

 

„Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Když milujete to, co děláte, budete úspěšní.“ 
Albert Schweitzer 

„Nepotřebuji chrámy ani složité filozofie. Můj mozek a mé srdce jsou mými chrámy, mou filozofií je laskavost.“ Dalajláma 

„Všechno lidské trápení pochází jen z toho, že neumíme v klidu posedět o samotě.“ Blaise Pascal 

„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, 
co bys s ním za žádnou cenu neměnil." 

„Jan Werich: Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší." 

„Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, 
které trpělivým dává darem." Bacon 

„Největším štěstím člověka je, že může žít pro to, 
pro co byl ochotný umřít." Balzac 

„Činy proti pravdě by se měly posuzovat stejně jako vražda." Washington 

„Svět nikdy nemůže odpustit těm, kteří nic neudělali." Lec 

„Štěstí prospívá tělu, ale starosti rozvíjejí sílu ducha." Proust 

"Osamění je bída vlastního já. Samota je bohatství sebe samého." May Sarton 

„Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale když už není co odstranit.“ Antoine de Saint-Exupery 

„Tajemství originality spočívá v dovednosti ukrýt zdroje inspirace.“ Albert Einstein 

„Neříkejte, že nemáte čas. Každý den máte k dispozici přesně tolik hodin, kolik měli Michelangelo, Matka Tereza, Thomas Jefferson, Leonardo da Vinci nebo Albert Einstein.“ H. Jackson Brown 

„Je lepší selhat v tom, co milujete, než uspět v tom, co nenávidíte.“ George Burns 

„Člověk dospívá v okamžiku, kdy začne lásku dávat, místo aby ji vyžadoval. Když začne překypovat a sdílet, když začne rozdávat.“ Osho 

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“ David Hume 

„Kdo se dívá ven, sní. Kdo dovnitř, probouzí se.“ Carl Jung 

„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“ Louis Nizer 

„Všechny bohy jsme si vytvořili sami. My sami je ovládáme jako loutky a my sami jim dáváme stejnou moc nad námi.“ Aldous Huxley 

„Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu, odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu, a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.“ Reinhold Niebuhr 

„Lidé se méně rozpakují ublížit tomu, kdo vzbuzuje lásku, než tomu, z koho jde strach.“ Niccolo Machiavelli 

„Aby člověk našel přítele, musí přivřít jedno oko. Aby přátelství vydrželo, musí občas zavřít obě.“ Norman Douglas

„Zůstávat rozhněvaný je jako svírat v dlani žhavý uhel s úmyslem hodit ho po druhém. Jste to vy, kdo se popálí.“ Buddha 

„Nechoďte vyšlapanými cestami. Vydejte se tam, kde ještě žádné nejsou, a zanechte za sebou stopy.“ Ralph Waldo Emerson 

„Je lepší zlo snášet než být jeho strůjcem. A raději se občas nechat oklamat než nikdy nikomu nevěřit.“ Samuel Johnson 

„Láska je něco obrovského, nepopsatelného a nemá nikde jinde obdoby. Kdo miluje, neškodí. Láska je nevyšší stav mysli a je jediným správným motivem pro veškeré lidské jednání. Lásku nemůžeme nahradit a ani ji naučit žádný stroj. Jsme jediní v celém vesmíru, kdo ji dokáže znásobit i zničit.“ 

"Dobro a zlo jsou důsledky našich skutků. Nejsou tvorby Boží, nýbrž naše." -- Moudrost Talmudu